10 NAJWIĘKSZYCH
BŁĘDÓW WE WDRAŻANIU NOWEJ NORMY ISO 9001:2015

TO ONE DECYDUJĄ O PORAŻCE ORGANIZACJI

WYPEŁNIJ FORMULARZ

I POBIERZ OPRACOWANIE

ZOBACZ SPIS TREŚCI

Przez kilka ostatnich tygodni wydaliśmy serię artykułów zatytułowaną „10 największych błędów we wdrażaniu nowej normy ISO 9001:2015”.


Jest to zbiór dziesięciu najczęściej popełnianych przez organizacje błędów, jakie powstają w trakcie projektowania lub wdrażania systemu ISO.


Aby nie zanudzić Cię teorią, skupiliśmy się na praktycznym podejściu do poszczególnych zagadnień,

a każdy punkt został dokładnie i przejrzyście omówiony przez naszych ekspertów .

10 NAJWIĘKSZYCH BŁĘDÓW WE WDRAŻANIU NORMY ISO 9001:2015

KILKA SŁÓW O OPRACOWANIU...

SPIS TREŚCI


Problemy z zrozumieniem zagadnienia „udokumentowana informacja”, a w szczególności pomijanie teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji i skupienie się na tradycyjnych dokumentach i zapisach

Brak rzeczywistych analiz przyczyn niezgodności i mylenie działań korygujących z korekcją

2. Korekcja i działania korygujące

1. Udokumentowana informacja

Brak zaangażowania właścicieli procesów we wprowadzanie zmian mających na celu dostosowanie obecnego stanu systemu zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015

3. Zaangażowanie właścicieli procesów

Niedopełnienie obowiązku określenia zakresu systemu zarządzania jakością i określenia jego granic

6. Zakres Systemu Zarządzania

7. Zastosowanie wymagań prawnych
w systemie zarządzania jakością

8. Błędy interpretacyjne pojęć programu
i harmonogramu auditów wewnętrznych,
skutkujące niewłaściwym
zaprojektowaniem procesu auditów

Niewłaściwe podejście do odpowiedzialności i uprawnień w systemach zarządzania jakością - w szczególności w podziale pomiędzy osoby zarządzające i pełnomocnika ds. systemu jakości

4. Niedoszacowanie czasu trwania projektu
wdrożenia / dostosowania obecnego
systemu do wymagań ISO 9001:2015

5. Ocena dostawców

Fasadowość systemów stosowanych do oceny dostawców w Systemie Zarządzania Jakością

9. Pełnomocnik wobec wymagań normy
ISO 9001:2015

10. Brak zrozumienia wpływu kontekstu na
organizację i system zarządzania

Quality Austria-Polska
www.qualityaustria.com.pl
Tel.: (+48 32) 2266007
office@qualityaustria.com.pl

Chcesz o coś zapytać?